Bouwvergunning zwembad nodig...vraag uw gemeente

| Meer

Bouwvergunning zwembad

 
Het is natuurlijk logisch dat men niet zomaar een privé zwembad kan plaatsen. Niet in de voortuin, niet in de achtertuin. Aan het plaatsen hiervan zitten regels. Omdat u weinig kennis heeft van deze regels kunt u die opvragen in de gemeente waar u het badmodel wilt plaatsen.

Is een vergunning altijd nodig?

Het antwoord is ja. Maar er zijn uitzonderingen.
U mag een zwembad plaatsen als deze kleiner is dan 30 vierkante meter. Ook moet het zich dan binnen 30 meter van uw woning bevinden. Tenslotte mag het niet in de voortuin komen staan en mag ook niet hoger zijn dan 150 centimeter inclusief de afdekking.
Voor een zwembadsoort dat na het zomerseizoen wordt ontmanteld is ook geen vergunning nodig.
 
Voor alle andere zwembaden moet een stedenbouwkundige vergunning worden aangevraagd. Vroeger heette die vergunning de bouwvergunning.

Heeft u een architect nodig?

Ook hier is het antwoord ja. Ook hier is een uitzondering van toepassing. U heeft namelijk geen architect nodig als u binnen de 30 meter van uw woning uw zwembad gaat bouwen. Ten tweede mag het bad niet groter zijn dan 150 vierkante meter.
 
Formulier indien geen architect nodig
Dan moet u een aanvraagformulier gebruiken namelijk het aanvraagformulier eenvoudige dossiersamenstelling. U mag dan zelf uw dossier samenstellen.
 
Formulier indien u wel een architect nodig heeft
Dan is van u van toepassing het zogenaamde aanvraagformulier uitgebreide dossiersamenstelling. Dan gaat u met uw architect dit formulier  invullen.
 
Ontwerp plan zwembad
 
 

Het vervolg

In de meeste gevallen krijgt u vrij snel een antwoord op uw verzoek. Soms kan het echter zo zijn dat een openbaar onderzoek van toepassing is en kunnen omwonenden bezwaar aantekenen.
 

Op welke gronden wordt uw aanvraag beoordeeld?

  • Op eventuele hinder voor de buurtgemeenschap.
  • Eventuele bezwaren en adviezen.
  • Er wordt gekeken naar verkavelingsproblemen en naar voorschriften van het gewestplan.

 

Antwoord van uw gemeente

  • Uw verzoek pakt gunstig voor u uit.
  • Uw verzoek wordt afgewezen.

 

Uw verzoek wordt gehonoreerd
U kunt met de bouw beginnen. Er is hier één voorwaarde van toepassing. U mag binnen 25 dagen geen brief ontvangen van de ambtenaar die verantwoordelijk is van de stedenbouw. Deze ambtenaar controleert of de gemeente zich houdt aan de geldende regels, wetten en reglementen.
 
Uw verzoek wordt afgewezen
Dan bestaat de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de bestendige deputatie.
 

Zeker niet vergeten bij de bouw van uw zwembad!

Tijdens het bouwen moet een afschrift van de vergunning aanwezig zijn en ook een afschrift van het dossier.
U moet de straat op de hoogte brengen van uw plannen om uw zwembad te bouwen en dat een vergunning is afgegeven. Dat moet vanaf het begin tot het einde van de bouw.
 
bouwvergunning